Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

zimnaa
6880 033e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viadivi divi

September 18 2017

zimnaa
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viahavingdreams havingdreams
5560 bd30
Reposted fromdivi divi viaNieznosny Nieznosny
8657 d95d 500
Reposted fromamatore amatore

September 17 2017

4618 33ec 500

luxuryera:

Black Series | Photographer

Reposted fromdivi divi viaNieznosny Nieznosny

September 16 2017

7560 dda4
Reposted fromamatore amatore

September 15 2017

zimnaa
Marzą mi się nasze wspólne... nasze wspólne wszystko
Reposted fromyoo yoo viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
zimnaa
0340 250a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMonia94 Monia94
3285 2264
Reposted fromjohnkeats johnkeats

September 12 2017

zimnaa
no i pękła ta nić między nami, Ty tam, ja tu. 
fajnie ?

September 11 2017

3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viaznikajac znikajac
zimnaa
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaaleander aleander
zimnaa
5179 2b46

September 10 2017

zimnaa
9617 3e4e
Reposted fromrichardth richardth viaNieznosny Nieznosny
zimnaa
8292 f65d
Reposted fromkarahippie karahippie viaNieznosny Nieznosny
zimnaa
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaNieznosny Nieznosny
8149 99b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNieznosny Nieznosny
0262 fa01
Reposted fromamatore amatore

September 09 2017

0352 cfe7
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl